תכנית לימודים לקורס מפעילי בריכות

מבוא והכרת בריכות שחייה 

               אתרי נופש ורחצה, מרכיבי הבריכה, סכנות למתרחצים.

מבנה הבריכה

  • תקנות חוק תכנון ובניה של מ. הפנים.
  • תזרים מים, חומרי בניה, מתקנים לפינוי מים וגלישה, 
  • מיכלי איזון, מרכיבי בטיחות.

הציוד בבריכה

               נוהלים טכניים, ציוד לסינון מוקדם

               משאבות, משאבות מינון.

               פיקוד ובקרה על זרימה ולחץ, בקרי חיטוי

               אלקטרודות לבקרה וניטור, מכשור לבדיקות שדה, מז"חים

מיקרוביולוגיה ותחלואה

               מקורות וגורמי זיהום, מבוא למיקרוביולוגיה

               סוגי המיקרואורגניזמים הרלבנטיים-פרוטוזוא,

               לגיונלה, פטריות ואצות

               סוגי המיקרואורגניזמים הרלבנטיים-חיידקים, נגיפים

               תאור מקרה התפרצות, בדיקות פרוטוזוא ושיטות דיגום

               השפעת מתקני טיפול על האיכות הבקטריאלית.

כימיה ופיזיקה בבריכות 

              מוקדי זיהום, תכונות כימיות של המים, המים כממיס

              פרמטרים פיזיקליים, הרכב כימי של מי רשת

              מי ים ומים מליחים, תקנים כימיים פיזיים במי בריכות

              דרכי התמודדות - איזון מים

סינון :   מטרות הסינון, סוגי הסינון

              סינון גרנולרי תווך הסינון, סינון גרנולרי הידראוליקה של           

              סינון, סינון גרנולרי מבנה המסנן 

              סינון גרנולרי כוחות ומנגנוני לכידת חלקיקים,

              סינון גרנולרי שיטות תפעול לפי ספיקה. 

              סינון גרנולרי שלבי תפעול, סינון גרנולרי שיפור ע"י הפתתה,

              סינון גרנולרי בעיות ופתרונות. סינון גרנולרי ניטור הסינון, סינון 

              גרנולרי יתרונות וחסרונות של הסינון.

              סינון דיאטומי עקרון הסינון, סינון דיאטומי סוגי הסינון,

              סינון דיאטומי מבנה המסננים. 

              סינון דיאטומי תפעול, בעיות ופתרונות, סינון דיאטומי

              יתרונות וחסרונות, סינון קרטריג'.

חיטוי -  הגדרה

בקרה וניהול איכות מים בטכנולגיית הי-טק

תכנון , הקמה  ותפעול של בריכות שחיה , שירותי אחזקה , התקנה ובניית חדרי מכונות

              שיטות חיטוי שונות, הבדל בין חיטוי מי בריכה ומים אחרים. 

              חיטוי בכלור – הכימיה של התגובה, הגורמים המשפיעים

              חיטוי בכלור – צורות של כלור, כלור קשור 

              וסופר כלורינציה

             חומצה ציאנורית – מייצבים, ברום והלוברום, מי חמצן ויוני כסף

             אוזון, יוני מתכת, יצור כלור באתר הבריכה באלקטרוליזה

נושאים שונים – חשמל 

            ניצול אנרגיה וחיסכון במים

            מיזוג, חימום, אידוי

            בטיחות חשמל

תקנות והנחיות משרד הבריאות

            תקנות תנאי תברואה נאותים

            הנחיות למרחצאות, הנחיות לבריכות זרמים

            הנחיות למניעת הזרמה לא מבוקרת של כימיקלים,

            הנחיות לאירועי פליטות צואה, הקאות או דם לבריכות.

תברואה כללית באתר 

            השירותים והמקלחות – ניקיון ואוורור

שימוש בכימיקלים מסוכנים 

           זיהוי מצבים מסוכנים בגלל: תכנון לקוי, תקלות, מתכונות של חומרים

           שימוש בכימיקלים מסוכנים - אמצעים דרושים למניעה

טיפול בחומרים רעילים 

           חוק החומרים המסוכנים, טיפול באירועים

           הנחיות המח' לא' הסביבה להחזקת חומרים מסוכנים

תפעול תברואתי 

            תפקידי המפעיל, הגורמים לאיכות מים – עומס, עונתיות, סביבה

            הפעלה בתנאים רגילים, הפעלה בתנאי עומס

            מענה לליקויים,

            שימוש ברישום ובתיעוד (יומן מפעיל)

            מניעת מפגעים, הכנה לקיץ ולחורף

איתור וסילוק גורמי זיהום בבריכה 

נושאים שונים : סאונות, אמבטיות עיסוי            

            קריאת תכניות 

תכנון – חוקים ותקנות 

             שיקולים לתכנון, תכנון בריכות מיוחדות

             חוק רישוי עסקים

             ניהול יומן הבריכה

             תפקידי המפעיל 

עבודה מעשית : 

בקרה וניהול איכות מים בטכנולגיית הי-טק

תכנון , הקמה  ותפעול של בריכות שחיה , שירותי אחזקה , התקנה ובניית חדרי מכונות

תרגול במסנני חול

תרגול במסננים אחרים

תרגול במסננים דיאטומיים

תרגול במשאבות

תרגול בחיטוי כלור

תרגול במערכות בקרה

תרגול בערכות שדה

תרגול במטאטא יונק

תרגול בתקלות

 

 

קורס מפעילי בריכות

קורס מפעילי בריכות
קורס מיוחד
בריכות קורס
בניית בריכות שחייה 30 שנה